Een stukje historie:

Jachthaven ’t Oude Maasje bestaat al lang, officieel al vanaf 1970.
Destijds was de gelijknamige rivier ’t Oude Maasje’ een getijderivier.
De eerste eigenaar van de haven, Han Rekkers, verhuurde ligplaatsen en vis- en roeiboten.
Tevens bemande hij de veerpont, onder zijn bijnaam ‘Han-over’ was hij tot ver in de omtrek bekend.
Met de bouw van de Abraham Kamp-brug werd de Overdiepse Polder beter toegankelijk, maar dit betekende tevens het einde voor de veerpont.

 

De jachthaven is gebleven, maar is sinds die tijd aangepast, gegroeid en in 2013 werd begonnen met een grootscheepse renovatie. Dit was een gevolg van het Ruimte voor de Rivier beleid, dat een grote verandering betekende voor de Polder.

Sinds 1989 wordt de haven beheerd door John en Gerda Rekkers.
John (een zoon van Han) heeft hier altijd gewoond en gewerkt.
De liefde voor water en boten heeft ertoe bijgedragen dat Jachthaven ’t Oude Maasje een prachtige en gezellige haven is geworden.
Dit blijkt ook uit het feit dat hier nog steeds mensen liggen, die er in 1970 ook al waren…..