Wachtlijst

DOOR HET GROTE AANTAL AANMELDINGEN HEBBEN WE BESLOTEN DE MOGELIJKHEID TOT INSCHRIJVING TIJDELIJK STOP TE ZETTEN. 

Zodra dit weer mogelijk is vindt u deze informatie op de website.

 

Wilt u graag een ligplaats bij Jachthaven ’t Oude Maasje, dan kunt u zich laten inschrijven op onze wachtlijst.

Het inschrijfgeld hiervoor bedraagt € 25,00.

Dit is geldig voor één jaar, geldig vanaf het moment van inschrijving.

Is er na een jaar nog geen ligplaats beschikbaar, dan kunt u de inschrijving weer verlengen voor een jaar, dit voor Є 10,00.

Mocht u geen interesse meer hebben in een ligplaats of bijv. al elders een plaats gevonden hebben, dan wordt het inschrijfgeld niet gerestitueerd.

Het formulier voor de wachtlijst kunt u hieronder invullen of onderaan deze pagina downloaden en opsturen naar:

 

info@jachthaven-oudemaasje.nl of:
Overdiepsekade 2, 5165 PV Waspik

 

Tevens wordt u verzocht een recente foto van de boot bij te sluiten.

Mocht u nog nadere inlichtingen wensen, dan kunt u een email sturen of telefonisch contact opnemen met: 0416-312850 of 06-51355110.

Inschrijfformulier

    Persoonlijke gegevens:

    Gegevens vaartuig:
    Ondergetekende verzoekt om inschrijving op de wachtlijst voor een ligplaats bij Jachthaven ’t Oude Maasje, Waspik.
    Het inschrijfgeld (€ 25,00) kan worden overgemaakt op rekening NL81 RABO 0156500531 t.n.v. ’t Oude Maasje B.V., onder vermelding van ‘inschrijving wachtlijst’. Het mag ook contant voldaan worden bij de jachthaven. Na ontvangst van het formulier en het inschrijfgeld is uw inschrijving definitief.