Wachtlijst

Wilt u graag een ligplaats bij Jachthaven ’t Oude Maasje, dan kunt u zich laten inschrijven op de wachtlijst.
Hiervoor vragen we een aanbetaling van € 50,00.

Komt er een ligplaats beschikbaar, dan wordt dit bedrag met het liggeld verrekend.
Is er een plaats beschikbaar, maar mocht u er geen gebruik van willen maken, dan wordt dit bedrag echter niet gerestitueerd.

 

Helaas is het momenteel niet mogelijk om u in te schrijven voor de wachtlijst, i.v.m. het grote aantal aanmeldingen. Zodra dit verandert, vermelden wij dit op de website en helpen wij u graag.

 

Het formulier voor de wachtlijst kunt u hieronder invullen of onderaan deze pagina downloaden en opsturen naar:

 

info@jachthaven-oudemaasje.nl of:
Overdiepsekade 2, 5165 PV Waspik

 

Tevens wordt u verzocht een recente foto van de boot bij te sluiten.

Mocht u nog nadere inlichtingen wensen, dan kunt u een email sturen of telefonisch contact opnemen met: 0416-312850 of 06-51355110.

Inschrijfformulier

    Persoonlijke gegevens:    Gegevens vaartuig:


    Ondergetekende verzoekt om inschrijving op de wachtlijst voor een ligplaats bij Jachthaven ’t Oude Maasje, Waspik.
    Het inschrijfgeld (€ 50,00) kan worden overgemaakt op rekening NL81 RABO 0156500531 t.n.v. ’t Oude Maasje B.V., onder vermelding van ‘inschrijving wachtlijst’. Het mag ook contant voldaan worden bij de jachthaven. Na ontvangst van het formulier en het inschrijfgeld is uw inschrijving definitief.